Εκδηλώσεις Λάρνακας – MOVE WEEK (Εβδομάδα Κίνησης)

Το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας υποστηρίζει τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο Λάρνακας και το Ανοικτό Σχολείο Δήμου Λάρνακας, στα πλαίσια του MOVE WEEK (Εβδομάδα Κίνησης), από τις 29 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2014. Το MOVE WEEK αποτελεί τον προπομπό της πρώτης ευρωπαϊκής εβδομάδας αθλητισμού, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2015. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η προώθηση της σωματικής άσκησης και του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα. Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου με θέμα τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση αποκάλυψε ότι σχεδόν το 60% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ασκούνται και δεν αθλούνται ποτέ ή το κάνουν σπάνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παράσχει χρηματοδότηση για την ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού μέσω του Erasmus+, του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

moveweek2014_thumb