Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα της Επιτροπής για τα έτη 2021-2027

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) τήρησαν τις δεσμεύσεις τους για κινητοποίηση 500 δισ. EUR σε επενδύσεις στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Έχουν εγκριθεί περίπου 1.400 πράξεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), με τη χρήση εγγύησης από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίων πόρων του ομίλου της ΕΤΕπ. Αναμένεται να οδηγήσουν σε πρόσθετες επενδύσεις ύψους περίπου 514 δισ. EUR στις διάφορες χώρες της ΕΕ και να ωφελήσουν περίπου 1,4 εκατ. μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Το 2017, όταν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν να διευρύνουν την εμβέλεια και το μέγεθος του ΕΤΣΕ, στόχος ήταν η κινητοποίηση 500 δισ. EUR έως το τέλος του 2020. Τα χρήματα αυτά είχαν ως στόχο να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του επενδυτικού κενού που είχε προκαλέσει η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση του 2007-8.
Κατά τα τελευταία έτη και ιδίως μετά την έξαρση του κορονοϊού, το ΕΤΣΕ αναπροσανατολίστηκε: αποτέλεσε έμπνευση για το InvestEU, το νέο επενδυτικό πρόγραμμα της Επιτροπής για τα έτη 2021-2027 και ήδη τώρα συμβάλλει στην επενδυτική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Το ΕΤΣΕ θα διαδραματίσει επίσης βασικό ρόλο στη δέσμη μέτρων NextGenerationEU για την ανοικοδόμηση της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά τον κλονισμό που επέφερε ο κορονοϊός, μέσω πρόσθετης συνεισφοράς για το Μέσο Στήριξης της Φερεγγυότητας, το οποίο αποσκοπεί στην πρόληψη της αφερεγγυότητας στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε τα εξής: «Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη είναι μια επιτυχημένη πρωτοβουλία. Κατά την τελευταία πενταετία, επέτρεψε τη χρηματοδότηση εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων και έργων, υλοποιώντας τις φιλοδοξίες μας για μια πιο πράσινη, πιο καινοτόμο και πιο δίκαιη Ευρώπη. Θα συνεχίσουμε αυτήν την πορεία μέσω της NextGenerationEU.»
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/whats-next-investeu-programme-2021-2027_en