Νέο τριετές Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2017-2019

Για όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την μελισσοκομία, το Τμήμα Γεωργίας έχει ανακοινώσει δράσεις που θα περιλαμβάνει το Νέο Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2017-2019. Στην ανακοίνωση μπορείτε να πληροφορηθείτε και για την αξιολόγηση των προηγούμενων δράσεων.

http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/2097AD4F07E87632C225802F002855C8?OpenDocumentdownload