Δύο Νέες ΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ CEDEFOP (Ευρωπαικό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) της ΕΕ, ο οποίος εδρεύει στην Θεσσαλονίκη

1 .Expert in Vocational Education and Training and Adult Learning Policies (external)
2. Expert in Vocational Education and Training and Adult Learning Policies (interagency)
Προθεσμία Υποβολής και για τις δύο θέσεις :31/10/2016
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.cedefop.europa.eu/…/about-…/recruitment/vacanciesdownload-2