📌Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγιών ΙδΕΚ 2022

Το Πρόγραμμα Χορηγιών του ΙδΕΚ προωθεί το στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος για καλλιέργεια κουλτούρας #έρευνας και #καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, στο οικοσύστημα και το ευρύ κοινό μέσα από δράσεις οι οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά για την Ε&Κ.
Μέσα από το Πρόγραμμα Χορηγιών, το ΙδΕΚ στηρίζει:
• τη διοργάνωση εκδηλώσεων υψηλής ποιότητας και αντικτύπου με κύριο αντικείμενο την προώθηση και προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στο ευρύ κοινό, και
• την εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς διαγωνισμούς Επιστήμης, Έρευνας και Καινοτομίας.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν έγκαιρα τις προτάσεις τους λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις και καταληκτικές ημερομηνίες που έχουν οριστεί.
Μάθετε περισσότερα 👇
https://www.research.org.cy/prokiryksi-programmatos-chorigion-idek-2022/?fbclid=IwAR37xLBJJ6jSwvtcfQOFqRVSbB3jeIOVNUqxUVhFuXm9ysUGvE-UT8AuAr8