15 θέσεις εργασίας και 34 θέσεις πρακτικής στον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας

15 θέσεις εργασίας και 34 θέσεις πρακτικής στον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας
Όλες οι θέσεις βρίσκονται στον πιο κάτω σύνδεσμο
https://erecruit.ilo.org/public/images