3 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαικής Επιτροπής

http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR