Από σήμερα η υποβολή για Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαική Επιτροπή. Η προθεσμία λήγει στις 29/08/2014

Για περισσότερες πληροφορίες http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm