373 εκατ. ευρώ στη Κύπρο από την ΕΕ για την εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής

Το κυπριακό στρατηγικό σχέδιο αποσκοπεί στη διατήρηση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα. Περίπου 155 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη στήριξη του εισοδήματος των γεωργών. Για την ενίσχυση της παραγωγής του χαλλουμιού, του κυριότερου εξαγωγικού προϊόντος της Κύπρου που είναι καταχωρισμένο και ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, το κυπριακό σχέδιο θα παράσχει στήριξη ιδίως στον τομέα της εκτροφής αιγοπροβάτων. Όσον αφορά τη δράση για το περιβάλλον και το κλίμα, η διαχείριση των υδάτων και η διατήρηση του εδάφους έχουν προσδιοριστεί ως οι κύριες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τα ταμεία αγροτικής ανάπτυξης θα στηρίξουν επίσης τοπικές επιχειρήσεις, γεγονός που αναμένεται, μεταξύ άλλων, να οδηγήσει στη δημιουργία πάνω από 900 θέσεων εργασίας.

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/new-cap-2023-27_el