4 ευρωπαικές χώρες που μπορείς να κάνεις δωρεάν μεταπτυχιακό ή με πολύ χαμηλό κόστος!

Γερμανία:
https://www.study-in-germany.de/en/

Νορβηγία:
https://www.studyinnorway.no/What-can-I-study?level=1&subject=
https://diku.no/en

Σουηδία:

https://www.universityadmissions.se/intl/search?period=1&advancedLevel=on&semesterPart=0%C2%A0
https://www.career.tuc.gr/index.php?id=3721

Τσεχία:

https://www.studyin.cz/