Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων – Διοικητικοί υπάλληλοι στους τομείς της διεθνούς συνεργασίας και της διαχείρισης της βοήθειας προς χώρες εκτός ΕΕ

Η διαδικασία επιλογής Διοικητικοί υπάλληλοι στους τομείς της διεθνούς συνεργασίας και της διαχείρισης της βοήθειας προς χώρες εκτός ΕΕ έχει ανοίξει!

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την επιλογή, εδώ.
Στοιχεία αναφοράς:
EPSO/AD/380/19 – AD7
EPSO/AD/380/19 – AD9
Ημερομηνία ανάρτησης : 05/12/2019 – 12:01
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 05/12/2019 – 12:03
https://epso.europa.eu/job-opportunities/news/7235_open-applications-administrators-international-cooperation-and-managing_el