Αμειβόμενη πρακτική άσκηση προσφέρει η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Κάθε χρόνο ανοίγουν περίπου 100 θέσεις για πρακτική άσκηση σε πολίτες της Ε.Ε. που έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών τους και έχουν αποκτήσει πτυχίο ή το αντίστοιχό του, έτσι η προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη.
Το ύψος του μισθού για την αμειβόμενη πρακτική άσκηση ανέρχεται στα 1.122,40 ευρώ καθαρά μηνιαίως.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη, καθώς και η αίτηση, μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ:
http://www.consilium.europa.eu/…/traineeships/how-to-apply/…
Παράλληλα, η ΓΓΣ προσφέρει περίπου 20 θέσεις άμισθης πρακτικής άσκησης κάθε χρόνο, οι οποίες απευθύνονται σε φοιτητές στο τρίτο, στο τέταρτο ή το πέμπτο έτος πανεπιστημιακών σπουδών, των οποίων το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει υποχρεωτική πρακτική άσκηση.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει. Αναλυτικότερα:
Πρώτη περίοδος πρακτικής άσκησης: Από την 1η Φεβρουαρίου έως την 30ή Ιουνίου 2017
Υποβολή αιτήσεων από τις 11 Σεπτεμβρίου έως τις 16 Οκτωβρίου 2017.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για την πρώτη περίοδο πρακτικής άσκησης θα ενημερωθούν το αργότερο τον Δεκέμβριο του 2017.
Δεύτερη περίοδος πρακτικής άσκησης: Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως την 31η Ιανουαρίου 2019
Υποβολή αιτήσεων από τη 15η Ιανουαρίου έως τη 15η Μαρτίου 2018.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τη δεύτερη περίοδο πρακτικής άσκησης θα ενημερωθούν το νωρίτερο τον Μάρτιο του 2018
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Τα έντυπα αίτησης διατίθενται στα αγγλικά και τα γαλλικά και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση μίας από τις δύο γλώσσες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Ασκουμένων, τηλέφωνο: +32 22813677.
Πηγή: http://www.epixeiro.gr/article/63092