ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσής του, το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.) της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού δέχεται αιτήσεις από πτυχιούχους Βιολογίας/ Επιστημών της Αγωγής/ Περιβαλλοντικών Επιστημών ή άλλων συναφών με την περιβαλλοντική εκπαίδευση κλάδων για πλήρωση μίας κενής θέσης περιβαλλοντικού εκπαιδευτή πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Για περισσότερες πληροφ…ορίες επισκεφτείτε τους ακόλουθους υπερσυνδέσμους:

Προκήρυξη θέσης για εκπαιδευτικό

http://www.kykpee.org/print_iliko/anakoinoseis/ProkiriksiThesis.pdf

Έντυπο για αίτηση

http://www.kykpee.org/print_iliko/anakoinoseis/EntipoAitisis.pdf

Τα συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2014 και ώρα 12:00 μ., τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων, στη Διεύθυνση Αγίου Ανδρέου 306, Τ.Θ. 56091, 3304 Λεμεσός Κύπρος.