Χορηγίες για διεθνείς δράσεις νέων από το Συμβούλιο της Ευρώπης

Δικαιούχοι:

-Διεθνείς μη κυβερνητικοί οργανισμοί νέων ή διεθνείς μη κυβερνητικά δίκτυα νέων.

-Εθνικός ή τοπικός μη-κυβερνητικός οργανισμός νέων

-Μη-κυβερνητικές δομές νέων που ασχολούνται με θέματα νέων.

The European Youth Foundation (EYF) is a fund established by the Council of Europe to provide financial support for European youth activities.

It aims to encourage co-operation amongst young people in Europe by providing financial support to youth activities. It concerns activities, which serve the promotion of peace, understanding and co-operation in a spirit of respect for human rights, democracy, tolerance and solidarity.
The EYF provides financial support to the following types of activity undertaken by youth NGOs or networks, or by other NGOs involved in the areas of youth work relevant to the Council of Europe’s youth policies and work:

– educational, social, cultural and humanitarian activities of a European character

– activities aiming at strengthening peace and co-operation in Europe

– activities designed to promote closer co-operation and better understanding among young people in Europe, particularly by developing the exchange of information

– activities intended to stimulate mutual aid in Europe and in the developing countries for cultural, educational and social purposes

– studies, research and documentation on youth matters.
The EYF may support the following operations:

A. International activity – including meetings of young people or youth leaders in Europe in order to promote participation and intercultural learning. The EYF will cover up two-thirds of the total cost. Maximum grant: ? 20,000.

B. Annual work plan – including a series of activities for the following year(s), international activities, pilot activities and also publication (including web development). These activities would be part of and support your NGO’s strategy or action plan for the coming years. Maximum grant: ? 50,000.

C. Structural grant – The European Youth Foundation may, on an annual basis, grant international non-governmental youth organisations or networks a contribution to cover part of the general administrative costs involved in running their activities at European level. Maximum annual grant: ? 25,000.

D. One-off structural grant – The Foundation may also contribute to the administrative costs of regional networks, in order to help them to establish a European structure. Maximum one-off grant: ? 10,000.

E. Pilot activity – is an intervention addressing a specific societal challenge linked to the local context in which it takes place. Maximum grant: ? 10,000.

Applicants must represent either an international non-governmental youth organisation or network, a national or local non-governmental youth organisation or network, or non-governmental structures involved in youth work, from the Council of Europe member states. A list of the members can be found here.

Deadlines:
1 April 2014 for:

– International activities taking place between 1 January and 30 June 2015

– Work plans for 2015

1 October 2014 for:

– International activities taking place between 1 April and 31 December 2015

– Work plans for 2015

– One-off structural grants for 2015 (regional network)

1 October 2015 for:

– Structural grant for 2016-2017 (international NGOs/networks)

There are no fixed deadlines for pilot project applications, which may be submitted at least three months prior to the beginning of the activity in order to allow a proper assessment.

Key documents

European Youth Foundation – Grants

internet: http://www.coe.int/web/european-youth-foundation/grants

Contacts

EYF European Youth Foundation

Directorate of Youth and Sport

Council of Europe

30 rue Pierre de Coubertin

F-67000 Strasbourg

phone: +33 3 88 41 20 19

fax: +33 3 90 21 49 64

email: [email protected]

internet: http://www.coe.int/web/european-youth-foundation