Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κόσμο

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών που προκύπτει από την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά τη παροχή υπηρεσιών για την προώθηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης στον κόσμο. Αυτό θα περιλαμβάνει την προώθηση μέσω του web και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εκθέσεις για τη τριτοβάθμια εκπαίδευση, και τη δικτύωση των υφιστάμενων καναλιών προώθησης για να ενισχύσει τη θέση της της Ευρώπης ως προορισμού σπουδών.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/education/calls/tender-24-2014_en.htm

Προθεσμία υποβολής: 10/10/2014