Χρηματοδότηση και υποτροφίες για σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία

Οι σπουδές στη Βρετανία συνεχίζουν να είναι οικονομικά συμφέρουσες – η ποιότητα διδασκαλίας είναι υψηλή, εφάμιλλη του διεθνούς κύρους των Βρετανικών τίτλων σπουδών.

Υπάρχει πληθώρα ευκαιριών για σπουδαστές που αναζητούν υποτροφίες και άλλες μορφές χρηματοδότησης για τις σπουδές τους, που προσφέρονται τόσο από Βρετανικούς όσο και από Ελληνικούς οργανισμούς. Πολλές υποτροφίες καλύπτουν μόνο μεταπτυχιακά πτυχία, άλλες υποτροφίες καλύπτουν δίδακτρα προγραμμάτων σπουδών σε συγκεκριμένους τομείς, ενώ άλλες υποτροφίες είναι διαθέσιμες μόνο για συγκεκριμένα ιδρύματα.

Οποιαδήποτε υποτροφία, επιχορήγηση ή βραβείο θεωρείτε ότι είναι κατάλληλο για εσάς, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να το βρείτε.

Χρηματοδότηση και υποτροφίες Education UK
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας Education UKOpens in a new tab or window (http://www.educationuk.org/…/articles/scholarships-financia…). για να ενημερωθείτε για υποτροφίες που αφορούν σε μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων σπουδών και επιπέδων. Θα βρείτε επίσης πληροφορίες σχετικές με τα δίδακτρα και το κόστος σπουδών στη Βρετανία.

Χρηματοδότηση και σπουδαστικά δάνεια για πτυχιακούς σπουδαστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE)
Εάν είστε πολίτης της ΕΕ, μπορεί να πληροίτε τις προϋποθέσεις για οικονομική βοήθεια όσον αφορά στην κάλυψη του κόστους διδάκτρων στην Αγγλία, την Ουαλία, την Βόρεια Ιρλανδία ή την Σκωτία.
Για περισσότερες πληροφορίες και για να ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες αίτησης, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:
–I am studying in EnglandOpens in a new tab or window (https://www.gov.uk/student-finance)
–I am studying in WalesOpens in a new tab or window (http://www.studentfinancewales.co.uk)
–I am studying in Northern IrelandOpens in a new tab or window (http://www.studentfinanceni.co.uk/portal/page…)
–I am studying in ScotlandOpens in a new tab or window (http://www.saas.gov.uk)
International Student Calculator
Το International Student CalculatorOpens (https://international.studentcalculator.org) in a new tab or window. θα σας βοηθήσει να βρείτε πώς να διαχειριστείτε τα χρήματά σας και πώς να προετοιμάσετε τον προϋπολογισμό σας για τη διαβίωση και τις σπουδές στη Βρετανία. Είναι ένα δωρεάν εργαλείο που είναι εύκολο στη χρήση!

Ιστοσελίδα Education UK (http://www.educationuk.org/greece)

Πηγή: EUROPE DIRECT ΕΛΙΑΜΕΠ