10 εκατομμύρια Ευρώ σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) καινοτομίας στην Κύπρο

Το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό ταμείο (ΕΤαΕ) και η RCB Bank (RCB) υπέγραψαν την πρώτη συμφωνία της Κύπρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), η οποία θα παράσχει 10 εκατομμύρια Ευρώ σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) καινοτομίας.

Με βάση την νέα συμφωνία, η RCB θα παράσχει ελκυστικές δανειοδοτήσεις σε ΜΜΕ καινοτομίας και μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατά την διάρκεια των επόμενων δύο ετών. Η εγγύηση του ΕΤαΕ παρέχεται μέσα στα πλαίσια της χρηματοδότησης της ΕΕ «InnovFin» για καινοτόμες επιχειρήσεις που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.