Παροχή Υποτροφιών από την εταιρεία Eni Cyprus Limited

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημερώνει ότι η εταιρεία Eni Cyprus Limited στα πλαίσια Συμβολαίου Έρευνας και Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγής που διατηρεί με την Κυπριακή Δημοκρατία, προσφέρει αριθμό υποτροφιών για μεταπτυχιακά προγράμματα, συνολικού ύψους €125.000, για σπουδές που αρχίζουν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (Master´s Degree in Energy and Environmental Management and Economics – MEDEA) από το ΕΝΙ Corporate University. Σημειώνεται επίσης πως όλα τα έξοδα όπως για παράδειγμα δίδακτρα, τέλη εγγραφής, έξοδα ταξιδιού, έξοδα διαμονής και συντήρησης θα καλύπτονται απευθείας από την υποτροφία.
Το πρόγραμμα αυτό αφορά πολίτες ή μόνιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω για τα κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και τον τρόπο υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος από τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς συνδέσμους:
https://www.eni.com/en_IT/careers/training-and-guidance/the-scuola-mattei-and-the-medea-masters.page
https://enirecruit.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl?job=MSTMEDEA2018&tz=GMT%2B01%3A00

Το πρόγραμμα αρχίζει το Σεπτέμβριο του 2018 και διαρκεί μέχρι τον Ιούνιο του 2019.
Ως τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει καθοριστεί η 31η Μαρτίου 2018.