ΔΕΚΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ευρωπαική Επιτροπή ενέκρινε στις 17 Αυγούστου επτά γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες (3 καλλιέργειες αραβοσίτου, 2 καλλιέργειες σόγιας, 1 καλλιέργεια ελαιοκράμβης και 1 καλλιέργεια βαμβακιού) και ανανέωσε την έγκριση δύο καλλιεργειών αραβοσίτου και μίας καλλιέργειας ελαιοκράμβης για χρήση ως τρόφιμα και ζωοτροφές. Όλοι αυτοί οι ΓΤΟ έχουν υποβληθεί σε ολοκληρωμένη και αυστηρή διαδικασία έγκρισης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται θετική επιστημονική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Οι αποφάσεις έγκρισης δεν καλύπτουν την καλλιέργεια. Δεν επετεύχθη ειδική πλειοψηφία μεταξύ των κρατών μελών ούτε υπέρ ούτε κατά, τόσο στη μόνιμη επιτροπή όσο και στην επακόλουθη επιτροπή προσφυγών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή υπέχει εκ του νόμου υποχρέωση να προχωρήσει στις αποφάσεις για την έγκριση, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που έλαβε. Οι άδειες ισχύουν για 10 έτη και κάθε προϊόν που παράγεται από τους εν λόγω ΓΤΟ θα υπόκειται στους αυστηρούς κανόνες επισήμανσης και ιχνηλασιμότητας της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ΓΤΟ στην ΕΕ, βλ. εδώ: https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms_en