Διαγωνισμός παραγωγής διαφημιστικού σποτ για την ενίσχυση της δημοκρατίας μέσω της γυναικείας συμμετοχής στα κοινά από την έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ισότητα και την Ενδυνάμωση των Φύλων, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Code IWP “Ενίσχυση της Δημοκρατίας μέσω της Γυναικείας Συμμετοχής”, προκηρύσσουν διαγωνισμό με θέμα την παραγωγή ενός διαφημιστικού σποτ για την προώθηση της ίσης συμμετοχής αντρών και γυναικών στη βουλή, στο unescoευρωκοινοβούλιο, στα πολιτικά κόμματα και στην κυβέρνηση με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) Διάρκεια μετάδοσης διαφημιστικού σποτ: 20-30 δευτερόλεπτα
β) Πιθανές μορφές: βιντεοσκοπημένο μήνυμα, φιλμάκι υψηλής ευκρίνειας (high definition).
γ) Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα λογότυπα του χρηματοδοτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Europe for Citizens και του προγράμματος Code IWP (όπως φαίνονται στην προμετωπίδα του μηνύματος αυτού).
Οι συμμετοχές θα πρέπει να σταλούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016 σε CD/DVD, το οποίο θα περιλαμβάνεται σε κλειστό φάκελο. Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη:
“Για Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Code IWP: Διαγωνισμός παραγωγής τηλεοπτικού σποτ για την προώθηση της ίσης συμμετοχής αντρών και γυναικών στην πολιτική ζωή”.
Ο/η νικητής/τρια του διαγωνισμού θα πάρει χρηματικό έπαθλο ύψους €500 κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής.
Παρακαλούμε να προωθήσετε την παρούσα ανακοίνωση στα άτομα τα οποία γνωρίζετε ότι πιθανόν να ενδιαφερθούν, για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.
Διεύθυνση αποστολής της συμμετοχής:
Τμήμα ΕΠΑ,
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
ΤΚ 20537,
1678 Λευκωσία
Στοιχεία επικοινωνίας:
Email: [email protected]
Τηλέφωνο: 22892958