Προκήρυξη διαγωνισμού για σχεδιασμό λογοτύπου για τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού / Launch of logo design competition for the logo of the Cultural Services

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόθεσή του να προχωρήσει με τη δημιουργία λογότυπου για τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Για το σκοπό αυτό προκηρύσσει διαγωνισμό
με τις πιο κάτω προδιαγραφές, όρους και κριτήρια.

Το βραβείο του διαγωνισμού ανέρχεται στα €1000.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.moec.gov.cyimagesCAC7D3VK