ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΛΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ COVID ΤΗΣ ΕΕ: ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Μετά τη δρομολόγηση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ την 1η Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με τους καλύτερους τρόπους ελέγχου των εν λόγω πιστοποιητικών πριν από το ταξίδι, εξασφαλίζοντας την ομαλότερη δυνατή εμπειρία τόσο για τους επιβάτες όσο και για το προσωπικό αεροπορικών μεταφορών. Το μη υποχρεωτικό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ αποτελεί απόδειξη είτε ότι ένα άτομο έχει εμβολιαστεί είτε ότι έχει υποβληθεί σε τεστ κορονοϊού με αρνητικό αποτέλεσμα είτε ότι έχει αναρρώσει από τη νόσο COVID-19. Ως εκ τούτου, το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ είναι αναγκαίο για τη στήριξη της επανέναρξης των ασφαλών ταξιδιών. Καθώς ο αριθμός των επιβατών θα αυξηθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα πρέπει να ελεγχθεί αυξημένος αριθμός πιστοποιητικών. Ο τομέας των αεροπορικών μεταφορών ανησυχεί ιδιαίτερα για το γεγονός αυτό, δεδομένου ότι, για παράδειγμα τον Ιούλιο, η εναέρια κυκλοφορία αναμένεται να υπερβεί το 60% σε σχέση με τα επίπεδα του 2019, ενώ στη συνέχεια θα αυξηθεί. Επί του παρόντος, ο τρόπος και η συχνότητα ελέγχου των πιστοποιητικών των επιβατών εξαρτάται από τα σημεία αναχώρησης, διέλευσης και άφιξης του κατόχου του πιστοποιητικού. Μια καλύτερα συντονισμένη προσέγγιση θα βοηθήσει να αποφευχθούν η συμφόρηση στα αεροδρόμια και το περιττό άγχος για τους επιβάτες και το προσωπικό. Η Επίτροπος Μεταφορών, κ. Αντίνα Βαλεάν, δήλωσε: «Η πλήρης αξιοποίηση των οφελών του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ απαιτεί την εναρμόνιση του πρωτοκόλλου επαλήθευσης. Η συνεργασία για ένα σύστημα «μιας στάσης» όσον αφορά τον έλεγχο των πιστοποιητικών θα συμβάλει στην απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία των επιβατών σε ολόκληρη την Ένωση.» Για να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις, δηλαδή οι έλεγχοι από περισσότερους από έναν φορείς (αερομεταφορείς, δημόσιες αρχές κλπ.), η Επιτροπή προτείνει μια διαδικασία επαλήθευσης «μιας στάσης» πριν από την αναχώρηση, η οποία θα περιλαμβάνει τον συντονισμό μεταξύ αρχών, αεροδρομίων και αεροπορικών εταιρειών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η επαλήθευση διενεργείται το συντομότερο δυνατόν και κατά προτίμηση πριν από την άφιξη του επιβάτη στο αεροδρόμιο αναχώρησης. Αυτό θα εξασφαλίσει πιο ομαλά ταξίδια και λιγότερη επιβάρυνση για όλους τους εμπλεκόμενους.

Περισσότερες πληροφορίες: Ensuring smooth air travel while checking EU Digital COVID Certificates: new guidelines for Member States | Mobility and Transport (europa.eu)