ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ-Layout and design for Cedefop Publications and Communication Activities

To Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης έχει προκηρύξει τη διαδικασία ανάθεσης του σχεδιασμού των εκδόσεων του. Περισσότερες λεπτομέρεις στο πιο κάτω link:
https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/public-procurement/layout-and-design-cedefop-publications-and-communication-activities?src=email&freq=weekly