ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΕΚΘΕΣΕΩΝ ERASMUS+

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης δέχεται αιτήσεις από άτομα που ενδιαφέρονται να αξιολογήσουν προτάσεις για επιχορήγηση σχεδίων που αφορούν τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+, καθώς επίσης και ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις για τις προτάσεις που θα επιλεγούν για επιχορήγηση.

Σκοπός της πρόσκλησης αυτής είναι η δημιουργία ενός καταλόγου από άτομα που ενδιαφέρονται για αξιολόγηση, από τον οποίο θα επιλέγονται αξιολογητές ανάλογα με το αντικείμενο της πρότασης και την ειδικότητα του αξιολογητή.

Δεδομένου ότι ο κατάλογος αξιολογητών θα ισχύει μέχρι το τέλος του προγράμματος, ένας αξιολογητής μπορεί να υποβάλει αίτηση οποτεδήποτε, και η αίτησή του θα ληφθεί υπόψη για μετέπειτα προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα http://erasmusplus.cy/axiologites