«Δημιουργώντας δομές για τη διαπολιτισμική ένταξη στην Κύπρο»

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης σας προσκαλεί σε θεματικό εργαστήριο σχετικά με το σχέδιο για μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση για τις πολιτικές ένταξης στην Κύπρο. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση θεωρείται ολοένα και περισσότερο μια σημαντική προσέγγιση για την αποτελεσματική διαπολιτισμική ένταξη, επειδή η ένταξη είναι, από τη φύση της, ευθύνη όλων των επιπέδων διακυβέρνησης και απαιτεί διατμηματικό συντονισμό σε κάθε επίπεδο, καθώς και αποτελεσματικές συνεργασίες με μη-κυβερνητικές οργανώσεις. Ο ρόλος που διαδραματίζουν οι πόλεις και οι περιφέρειες στην ένταξη των μεταναστών οφείλει επίσης να αναγνωριστεί, με την εισαγωγή μηχανισμών για τη μεταφορά γνώσης, εμπειρογνωμοσύνης και λήψης αποφάσεων από τη βάση προς την κορυφή.
Το έργο «Δημιουργώντας δομές για τη διαπολιτισμική ένταξη στην Κύπρο», που υλοποιείται από το Πρόγραμμα Διαπολιτισμικών Πόλεων του Συμβουλίου της Ευρώπης και τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπόνησε μελέτη για τα βασικά στοιχεία της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης της διαπολιτισμικής ένταξης σε όλη την Ευρώπη και τη δυνατότητα εφαρμογής τους στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτή η μελέτη αποτέλεσε τη βάση για το σχέδιο ενός πολυεπίπεδου συντονιστικού μηχανισμού για τις πολιτικές ένταξης στην Κύπρο, που θα παρουσιαστεί στο εργαστήριο. Σκοπός του εργαστηρίου είναι να συζητήσει την προτεινόμενη προσέγγιση και να διερευνήσει τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας των τοπικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ με τις αρμόδιες αρχές του κράτους.
Οι εγγραφές και ο καφές καλωσορίσματος ξεκινούν στις 9.00 π.μ., ενώ μετά το εργαστήριο θα ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα στις 12.30. Θα υπάρχει διερμηνεία σε Αγγλικά/Ελληνικά.
Η διαδικτυακή πύλη για τις ηλεκτρονικές εγγραφές είναι ανοικτή και ο διαδικτυακός σύνδεσμος είναι: https://forms.gle/emNbSo8rZE4KcQQRA
Παρακαλούμε όπως διευθετήσετε τη διαδικτυακή σας εγγραφή μέχρι τις 24/04/2023.
Επισυνάπτεται προκαταρκτική ημερήσια διάταξη του εργαστηρίου.
Ελπίζουμε ότι θα μπορέσετε να συμμετάσχετε μαζί μας στην συζήτηση για μια μελλοντική πολυεπίπεδη διακυβέρνηση για τον συντονισμό των πολιτικών ένταξης στην Κύπρο.
Προσδοκώντας σε μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων.
Πρόγραμμα Διαπολιτισμικών Πόλεων του Συμβουλίου της Ευρώπης
Μονάδα Οριζόντιων Πολιτικών, Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Υπουργείο Εσωτερικών