Δωρεάν Πρόγραμμα Κατάρτισης για την Εκμάθηση Λογισμικών Ανοικτού Κώδικα-moodle

Δωρεάν 24ωρο πρόγραμμα κατάρτισης για την εκμάθηση του Moodle, Λευκωσία

Το πρόγραμμα κατάρτισης για το Λογισμικό Moodle έχει ως στόχο την κατάρτιση των εκπαιδευομένων στη δημιουργία ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση προγραμματισμού (κώδικα).

Στόχοι:
Το πρόγραμμα κατάρτισης για το Λογισμικό Moodle έχει ως στόχο την κατάρτιση των εκπαιδευομένων στη δημιουργία ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση προγραμματισμού (κώδικα).
Το πρόγραμμα θα προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία και παροχή τεχνολογικά υποστηριζόμενων μαθημάτων και διαχείρισης ηλεκτρονικής τάξης, καλύπτοντας όλες τις σύγχρονες προσεγγίσεις του ασύγχρονου elearning.
Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι αφενός η δημιουργία ενός σύντομου ηλεκτρονικού μαθήματος στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι θα εντάξουν υλικό που θα δημιουργήσουν οι ίδιοι με τα εργαλεία του Moodle, και αφετέρου η διαχείριση της εικονικής τάξης και η γνωριμία με τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται από το Moodle.org

Προς ποιους απευθύνεται:
• Σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Moodle στην τάξη τους.
• Σε υπεύθυνους κατάρτισης και εκπαίδευσης από φορείς εταιρειών και οργανισμών που ενδιαφέρονται για την ηλεκτρονική κατάρτιση και ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, καθώς επίσης και σε όσους θέλουν να εντάξουν μοντέρνα τεχνολογικά εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία.
• Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε χρήστες με μικρή ή καθόλου εμπειρία στο Moodle.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Δωρεάν
Μεθοδολογία: Διάλεξη, συζήτηση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση.
Διάρκεια προγράμματος: 24 ώρες
Γλώσσα: Ελληνική

Δευτέρα, 7/9/2015, 15:15 – 20:30
Τρίτη, 8/9/2015, 15:15 – 20:30
Τετάρτη, 9/9/2015, 15:15 – 20:30
Πέμπτη 10/9/2015, 15:15 – 20:30
Παρασκευή, 11/9/2015, 15:15 – 19:30

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Κέντρου Παραγωγικότητας http://www.kepa.gov.cy/Diktiothite/Portal/NewsEventsItem.aspx?NewsId=7905fcfd-36ef-4014-982b-00e4f2953310

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ.moodle