ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Στις 11 Αυγούστου η Ευρωπαική Επιτροπή έλαβε μέτρα για τον καθορισμό νέων μέγιστων επιπέδων για το κάδμιο και τον μόλυβδο σ’ ένα ευρύ φάσμα τροφίμων. Σκοπός των μέτρων αυτών είναι να μειωθεί περαιτέρω η παρουσία καρκινογόνων μολυσματικών ουσιών στα τρόφιμα και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε υγιεινά τρόφιμα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν από τις 30 Αυγούστου, όσον αφορά τον μόλυβδο, και από τις 31 Αυγούστου, όσον αφορά το κάδμιο. Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε τα εξής: «Γνωρίζουμε ότι η ανθυγιεινή διατροφή αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Στόχος της σημερινής απόφασης είναι να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στους καταναλωτές, καθιστώντας τα τρόφιμά μας πιο ασφαλή και πιο υγιεινά, εκπληρώνοντας τη δέσμευση που αναλάβαμε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Αποτελεί επίσης ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση των ήδη υψηλών και παγκόσμιας εμβέλειας ενωσιακών προτύπων στην αλυσίδα τροφίμων της ΕΕ και για την παροχή πιο ασφαλών, πιο υγιεινών και πιο βιώσιμων τροφίμων στους πολίτες μας.» Τα μέγιστα επίπεδα καδμίου, ενός καρκινογόνου περιβαλλοντικού ρύπου που ενδέχεται να περιέχεται σε τρόφιμα όπως τα φρούτα, τα λαχανικά, τα δημητριακά και οι ελαιούχοι σπόροι, θα μειωθούν για κάποια από αυτά τα τρόφιμα. Ορισμένα βασικά προϊόντα πρέπει επίσης να πληρούν αυτή την απαίτηση από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου κανονισμού. Το μέτρο αυτό θα ενισχύσει την ασφάλεια των τροφίμων που πωλούνται και καταναλώνονται στην ΕΕ και θα συμβάλει στην απομάκρυνση από την αγορά των τροφίμων με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις καδμίου. Επιπλέον, θα μειωθούν τα μέγιστα επίπεδα μολύβδου σε πολλά τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά. Νέα μέγιστα επίπεδα μολύβδου θα καθοριστούν επίσης για διάφορα τρόφιμα, όπως τα άγρια μανιτάρια, τα μπαχαρικά και το αλάτι. Οι σημερινές αποφάσεις είναι καρπός πολυετούς και συνεχούς εργασίας που πραγματοποίησε η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, καθώς και διαβουλεύσεων με τις επιχειρήσεις τροφίμων. Το κάδμιο είναι ένα τοξικό βαρύ μέταλλο που υπάρχει στο περιβάλλον, τόσο φυσικά όσο και ως αποτέλεσμα γεωργικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Η κύρια πηγή έκθεσης σε κάδμιο για τους μη καπνιστές είναι τα τρόφιμα. Δεδομένου ότι ο μόλυβδος είναι επίσης ρύπος με φυσική παρουσία στο περιβάλλον, τα τρόφιμα αποτελούν την κύρια πηγή έκθεσης του ανθρώπου στον συγκεκριμένο ρύπο.