ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ενημερωτική ημερίδα σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, η αλλιώς Σχέδιο Γιούνκερ, διοργανώνουν στη Λευκωσία, την επόμενη Τρίτη, 22 Μαρτίου, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η ημερίδα απευθύνεται σε τραπεζικά ιδρύματα, σε επιχειρηματίες και σε πιθανούς επενδυτές. Ειδικοί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσουν τους βασικούς πυλώνες του Επενδυτικού Σχεδίου και θα εξηγήσουν τους τρόπους με τους οποίους κυπριακά επενδυτικά σχέδια και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από το Σχέδιο και να λάβουν χρηματοδότηση και τεχνική βοήθεια.

Τι είναι το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη
Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη (γνωστό και ως «Σχέδιο Γιούνκερ») προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2014 και αποσκοπεί στην κινητοποίηση τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ σε ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις χωρίς τη δημιουργία νέου δημόσιου χρέους. Υπολογίζεται πως μέχρι το τέλος του 2015 είχε κινητοποιήσει κεφάλαια ύψους 50 δις ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό έχει δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων το οποίο επικεντρώνεται σε επενδύσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως οι υποδομές, η ενέργεια, η έρευνα και καινοτομία, οι ευρυζωνικές υπηρεσίες και η εκπαίδευση. Το Ταμείο στηρίζει επίσης τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα έχει συσταθεί ένας Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών ο οποίος παρέχει συμβουλές σε επενδυτές, φορείς υλοποίησης έργων και δημόσιες αρχές διαχείρισης σχετικά με τον καθορισμό, τη διαμόρφωση και την προετοιμασία έργων και μια Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων η οποία παρέχει πληροφορίες σε δυνητικούς επενδυτές σχετικά με τρέχοντα και μελλοντικά επενδυτικά έργα.

imagesCANMG6BNΑρμόδια Επικοινωνίας:
Θέα Πιερίδου +35 7 22817549