ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚ ΓΙΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του ΕΚ έχει δημοσιεύσει το νέο πρόγραμμα πολυετών επιχορηγήσεων του 2016-2019 στον τομέα της επικοινωνίας εδώ:
http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/20150201PVL00100/Grants

Αυτό το πολυετές πρόγραμμα εργασίας για τις επιδοτήσεις θα υλοποιηθεί μέσω της δημοσίευσης προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην κατηγορία των μέσων ενημέρωσης (ΜΜΕ), οι επιχορηγήσεις θα δοθούν σε δύο στάδια. Οι υποψήφιοι πρέπει πρώτα να υποβάλουν αίτηση για εταιρική σχέση, σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συνεργασία COMM / FPA / 2016 (προθεσμία υποβολής προτάσεων: 31 Μαΐου 2016.

Μόνο επιλεγμένοι συνεργάτες θα είναι επιλέξιμοι για τη χορήγηση της επιδότησης βάσει της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη συγχρηματοδότηση των συγκεκριμένων σχεδίων στην κατηγορία των μέσων ενημέρωσης (προθεσμία υποβολής προτάσεων: 31 Αυγούστου 2016 ) COMM / SUBV / 2016 / M.

Στην κατηγορία εκδηλώσεις, χορηγίες θα δοθούν απευθείας χωρίς εταιρική σχέση. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης, σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη συγχρηματοδότηση των συγκεκριμένων σχεδίων στον γεγονότα κατηγορία COMM / SUBV / 2016 / E (προθεσμία υποβολής προτάσεων: 31 Μαΐου).

Παρακαλούμε ελέγξτε την ιστοσελίδα μας τακτικά για ενημερώσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας @ [email protected] για περισσότερες πληροφορίες