Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών: Έναρξη διαδικτυακού διαγωνισμού στις 26 Σεπτεμβρίου

Για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο διοργανώνουν διαγωνισμό βίντεο στο Facebook με θέμα «Η Κύπρος μιλά» (“Cyprus speaks”) με ημερομηνία έναρξης 26 Σεπτεμβρίου. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες ηλικίας μεταξύ 18 και 35 ετών που διαμένουν στην Κύπρο.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα σύντομο βίντεο – μέγιστης διάρκειας 2 λεπτών – που να καταδεικνύει και να γιορτάζει την καθημερινή πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική πραγματικότητα στην Κύπρο. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες καλούνται να τηλεφορτώσουν το βίντεό τους χρησιμοποιώντας την ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή (app) που διατίθεται στη σελίδα του Facebook της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο (https://www.facebook.com/ec.cyprus).

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝΟι νικητές θα ανακοινωθούν περί τα μέσα Νοεμβρίου και θα συμμετάσχουν σε 4ήμερη ενημερωτική επίσκεψη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες το Δεκέμβριο. Εκεί θα έχουν, μεταξύ άλλων, την ευκαιρία να επισκεφθούν τα κεντρικά γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης — της εσωτερικής μεταφραστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/el-GR/