Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ COVID-19 ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ»

Η Ευρωπαική Επιτροπή ενέκρινε στρατηγική για τη βιώσιμη διαχείριση της πανδημίας κατά τους επόμενους χειμερινούς μήνες, μια περίοδο κατά την οποία μπορεί να υπάρξει κίνδυνος αυξημένης μετάδοσης του ιού λόγω ειδικών περιστάσεων, όπως οι συναθροίσεις σε εσωτερικούς χώρους. Η στρατηγική συνιστά συνεχή επαγρύπνηση και προσοχή καθ’ όλη τη χειμερινή περίοδο και κατά το 2021, όταν θα έχει αρχίσει η διάθεση ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τη σταδιακή και συντονισμένη άρση των περιοριστικών μέτρων.
Η εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ έχει καίρια σημασία για να υπάρχει σαφήνεια για τους πολίτες και για να αποφευχθεί η αναζωπύρωση του ιού εξαιτίας των διακοπών του τέλους του έτους. Οποιαδήποτε χαλάρωση των μέτρων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης και την επαρκή ικανότητα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων, ιχνηλάτησης επαφών και θεραπείας των ασθενών.
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_stayingsafe_communication_en.pdf
Υπηρεσία πύλης διαλειτουργικότητας της ΕΕ για εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/how-tracing-and-warning-apps-can-help-during-pandemic_el