ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ EUROPE DIRECT: ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ BREXIT

Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, την 1η Ιανουαρίου 2021, το κέντρο επικοινωνίας Europe Direct (EDCC) — ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός τηλεφώνου για τους πολίτες — θα παραμείνει στη διάθεση των πολιτών, των επιχειρήσεων και των ενδιαφερόμενων μερών, για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το Brexit και στις 24 επίσημες γλώσσες. Τα ερωτήματα που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Η εν λόγω δράση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής ετοιμότητας της ΕΕ ενόψει της λήξης της μεταβατικής περιόδου. Το κέντρο επικοινωνίας είναι διαθέσιμο δωρεάν μέσω τηλεφώνου από όλα τα κράτη μέλη και το Ηνωμένο Βασίλειο (00 800 6 7 8 9 10 11), καθώς και μέσω ηλεκτρονικού εντύπου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EDCC, δείτε στοιχεία και αριθμούς, την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2019 και οπτικοακουστικό υλικό).
https://europa.eu/european-union/contact_el?fbclid=IwAR0ThHKpTFjD7_xpqE71bcxvVokopsrYOPxeD9IVdeW8I8VlVD9nmKXHJhQ
https://europa.eu/european-union/contact/europe-direct-answering-your-questions-about-eu_el
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2019-europe-direct-contact-centre_el