Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Σήμερα, στο πλαίσιο της ετήσιας διάσκεψης για το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης, η Επιτροπή προκήρυξε μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI), προκειμένου τα κράτη μέλη να στηρίξουν τα μεταρρυθμιστικά τους έργα το 2022. Έως τις 31 Οκτωβρίου 2021, στο πλαίσιο της πρόσκλησης, τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν αιτήματα για τεχνική υποστήριξη μεταρρυθμίσεων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, η πολυμορφία, η δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση, η μετανάστευση, το επιχειρηματικό περιβάλλον, η υγεία ή η εκπαίδευση. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ζητήσουν στήριξη μέσω του TSI για την κατάρτιση και την εφαρμογή των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η ετήσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων του TSI είναι ανοικτή σε όλες τις αιτήσεις από δημόσιες αρχές των κρατών μελών. Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα δήλωσε τα ακόλουθα: «Η πανδημία του κορονοϊού έχει οδηγήσει σε αλλαγές στον τρόπο ζωής και εργασίας των ανθρώπων. Μας υπενθύμισε επίσης τον σημαντικό ρόλο των αποτελεσματικών δημόσιων διοικήσεων. Η τεχνική υποστήριξη που προσφέρει η Επιτροπή αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν και να υλοποιήσουν επιτυχείς μεταρρυθμίσεις. Το TSI έχει σκοπό να συνδράμει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη ικανοτήτων, στην πρόσβαση σε εμπειρογνωμοσύνη και στην ανταλλαγή εμπειριών, για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.» Η ετήσια διάσκεψη για το TSI συγκεντρώνει εκπροσώπους όλων των κρατών μελών που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Εκτός από την παρουσίαση των γενικών ευκαιριών που παρέχονται στα κράτη μέλη μέσω του TSI, που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους για τεχνική υποστήριξη, η διάσκεψη θα αποτελέσει επίσης ευκαιρία να παρουσιαστούν τα προτεινόμενα εμβληματικά έργα τεχνικής υποστήριξης, που τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να επιλέξουν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το TSI του 2022. Τον τρέχοντα μήνα, η Επιτροπή εγκαινίασε επίσης έναν εντελώς νέο ιστότοπο αφιερωμένο στη στήριξη των μεταρρυθμίσεων. Με έναν διαδραστικό χάρτη, είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τους τομείς πολιτικής που καλύπτονται από τη στήριξη του TSI, τον ρόλο της δημόσιας διοίκησης και όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τα υποστηριζόμενα έργα. Μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2021, θα διοργανωθούν ειδικές εκδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο για την παρουσίαση της νέας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του TSI και για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στην προετοιμασία των αιτήσεών τους για τεχνική υποστήριξη. Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία έως τις 31 Οκτωβρίου 2021 για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης. Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκονται στο δελτίο Τύπου: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3290
https://ec.europa.eu/reform-support/index_el