ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ»: 65 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Σήμερα, η Επιτροπή, μαζί με τους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου, δρομολόγησε επίσημα τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για υπεύθυνες πρακτικές στον τομέα των επιχειρήσεων τροφίμων και της εμπορίας, έναν από τους πρώτους στόχους στο πλαίσιο της στρατηγικής της Επιτροπής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». Ο κώδικας αυτός αποτελεί ουσιαστικό μέρος των προσπαθειών να αυξηθούν οι διαθέσιμες και οικονομικά προσιτές επιλογές υγιεινών και βιώσιμων τροφίμων που συμβάλλουν στη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Τίμερμανς δήλωσε: «Πρέπει να καταστήσουμε βιώσιμο το σύστημα τροφίμων μας και αυτό πρέπει να γίνει σύντομα. Πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να σταματήσουμε την απώλεια βιοποικιλότητας που συνδέεται με την παραγωγή τροφίμων, καθώς επίσης πρέπει να διαμορφώσουμε ένα σύστημα τροφίμων που θα διευκολύνει την επιλογή μιας υγιεινής και βιώσιμης διατροφής. Η αντιμετώπιση αυτών των περιβαλλοντικών, υγειονομικών και κοινωνικών προκλήσεων στο σύστημα τροφίμων μας απαιτεί συνεργασία σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα και θεωρώ ενθαρρυντικές τις φιλοδοξίες των ενδιαφερόμενων μερών που έχουν ήδη προσχωρήσει στον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ.» Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Σήμερα υλοποιούμε έναν από τους πρώτους στόχους του έργου μας στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για ένα υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων. Η στενή συνεργασία μεταξύ όλων των παραγόντων είναι απαραίτητη για την επιτυχή μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων. Ο κώδικας δεοντολογίας της ΕΕ θα διευκολύνει αυτή τη συνεργασία, βασιζόμενος στις δεσμεύσεις που έχει ήδη αναλάβει η βιομηχανία τροφίμων και ενθαρρύνοντας πιο φιλόδοξες δράσεις. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων είναι ήδη γνωστή για την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων της. Θα πρέπει πλέον να καταστεί πρότυπο αναφοράς για τη βιωσιμότητα.» Ο κώδικας καταρτίστηκε σε συνεργασία με ενώσεις της ΕΕ και εταιρείες, με την ενεργό συμμετοχή και συμβολή και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων διεθνών οργανισμών, ΜΚΟ, συνδικαλιστικών οργανώσεων και εμπορικών ενώσεων, και από κοινού με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ενώσεις και οι εταιρείες στον τομέα των τροφίμων που υπογράφουν τον κώδικα δεσμεύονται να επιταχύνουν τη συμβολή τους σε μια βιώσιμη μετάβαση. Με τις δεσμεύσεις τους, προσυπογράφουν τους στόχους που καθορίζονται στον κώδικα και ενθαρρύνουν τη συστράτευση παρεμφερών εταιρειών. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου, καθώς και στις σχετικές ερωτήσεις και απαντήσεις.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3385
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3386