Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (COM) διοργανώνουν το Πρόγραμμα Junior Professionals in Delegation (JPD), 2023-2025

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (COM) διοργανώνουν το Πρόγραμμα Junior Professionals in Delegation (JPD), 2023-2025.

Για περισσότερες λεπτομέρειες (προσόντα αιτητών, έντυπο αίτησης, κριτήρια επιλογής και πιθανές τοποθετήσεις) επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ΕΥΕΔ στη διεύθυνση:

https://www.eeas.europa.eu/eeas/next-call-expression-interest-junior-professionals-delegation-jpd-programme-will-be-open-4th_en
Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι το κεντρικό σημείο για την παραλαβή των αιτήσεων σε εθνικό επίπεδο.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο αίτησης μέσω e-mail στο [email protected] μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2023.

Τυχόν απορίες μπορούν να υποβληθούν στο προαναφερόμενο email είτε τηλεφωνικώς στο 22651286, 22651281.