Σχέσεις με τοπικά μέσα ενημέρωσης και παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης»

Το Κέντρο Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Larnaca , το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και του Δήμου Λάρνακας, ενημερώνει τα τοπικά μέσα, τα οποία έχουν ως έδρα την Λάρνακα, ότι στα πλαίσια εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης 2023 του EUROPE DIRECT Larnaca και συγκεκριμένα της δράσης «Καθήκον 2: Σχέσεις με τοπικά μέσα ενημέρωσης και παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης» ότι θα υπάρξει κατανομή του ποσού στα τοπικά μέσα (μέγιστος αριθμός 4). Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για όλα τα ΜΜΕ δεν θα ξεπερνά τις 4000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Τα 4 τοπικά μέσα που θα συμμετέχουν, θα πρέπει να υπογράψουν το έντυπο συμφωνίας που αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δημοσιεύουν ένα (1) άρθρο την εβδομάδα (εντός 48 ωρών από την αποστολή του) για τη χρονική περίοδο Φεβρουάριος-Ιούλιος 2023. Εάν πρόκειται για ραδιόφωνο, θα πρέπει να γίνεται μια τηλεφωνική ενημέρωση την εβδομάδα. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι τη Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023, 11:00 π.μ. στο email [email protected] . Θα τεθεί σειρά προτεραιότητας. Ερωτήματα θα απαντηθούν μόνο μέσω του email [email protected]