ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΞΕΚΙΝΑ ΕΥΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΟΔΟΞΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων. Φιλοδοξία της Επιτροπής είναι να υποβληθεί στα κράτη μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια αναθεωρημένη νομοθετική πρόταση εντός δύο ετών. Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε σχετικά: «Η καλή μεταχείριση των ζώων αποτελεί σημείο αναφοράς για τις πολιτισμένες κοινωνίες. Η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να ληφθεί υπόψη η καλή μεταχείριση των ζώων και γι’ αυτό αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής μας ‘‘Από το αγρόκτημα στο πιάτο’’. Οι πολίτες μας ενδιαφέρονται για τα ζώα και θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να πράξει περισσότερα γι’ αυτά. Ως εκ τούτου, οι απόψεις των πολιτών είναι ουσιαστικής σημασίας τη δεδομένη στιγμή που βρισκόμαστε στη διαδικασία κατάρτισης των μελλοντικών κανόνων της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων. Θα δώσουμε επίσης ιδιαίτερη προσοχή στις απόψεις των γεωργών, των επιχειρήσεων τροφίμων, των ΜΚΟ και των δημοσίων αρχών για το θέμα αυτό. Βοηθήστε μας να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα ζώα στην ΕΕ συμμετέχοντας ενεργά στη διαβούλευση που ξεκινούμε σήμερα.» Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βιντεοσκοπημένο μήνυμα της κ. Κυριακίδου εδώ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει 14 εβδομάδες, έως τις 21 Ιανουαρίου 2022, και αναμένεται να συγκεντρώσει τις απόψεις του ευρέος κοινού και διαφόρων παραγόντων του τομέα για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Η διαβούλευση έρχεται σε συνέχεια ενός χάρτη πορείας που δημοσιεύθηκε το περασμένο καλοκαίρι και στο πλαίσιο του οποίου υποβλήθηκαν σχεδόν χίλιες παρατηρήσεις. Στόχος της σχεδιαζόμενης αναθεώρησης είναι να εξασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο καλής μεταχείρισης των ζώων, να ευθυγραμμιστεί η νομοθεσία της ΕΕ με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας και να διευκολυνθεί η εφαρμογή της. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/