ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2021CE16BAT001 -Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ

ΑΦΟΡΑ ΜΜΕ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ, με συνολικό προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ. Με αυτήν, απευθύνεται πρόσκληση σε μέσα ενημέρωσης αλλά και πανεπιστήμια, γραφεία επικοινωνίας και άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς να υποβάλουν προτάσεις για εκδοτικά ανεξάρτητη ειδησεογραφική κάλυψη θεμάτων σχετικών με την πολιτική συνοχής. Η Επιτροπή θα καλύψει το 80% του κόστους των έργων, με επιχορηγήσεις ύψους έως 300.000 ευρώ για τους δικαιούχους που θα επιλεγούν. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 11 Ιανουαρίου 2022.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/