ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ COMMUNICATION ASSISTANT ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗς ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Position Title : Communication Assistant
Duty Station : Nicosia, Cyprus
Classification : General Service Staff, Grade G4 equivalent
Type of Appointment : Special short term, until 31st December 2016 – with possibility of extension
Estimated Start Date : As soon as possible
Closing Date : 25th August 2016

http://www.cygazette.com/Gazette.dll/%7BE1299DBA-25E9-4C7F-9450-A569967E1932%7D/WorkPositions?IssueNo=4957&SectNo=1