Νέες Θέσεις Εργασίας στο Επαγγελματικό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Θεσσαλονίκη

1.Head of Finance and Procurement Service (external)

Cedefop/2016/01/AD_external

External notice of vacancy

Cedefop invites applications for the position of Head of Finance and Procurement Service, temporary agent, AD 9, M/F

Applications must be submitted on-line through the following link:

On-line application form and text of the vacancy notice

Deadline: 15 March 2016 at 15:00 Greek time

2.Head of Finance and Procurement Service (interagency)

Cedefop/2016/01/AD_interagency

Interagency vacancy notice

To promote mobility of temporary agents across agencies, Cedefop wishes to inform temporary agents from EU agencies in function group/grade AD9 or AD10 of a vacant post for Head of Finance and Procurement Service, temporary agent, AD9 or AD10, M/F.

Please note that to be eligible for this interagency notice of vacancy, you must satisfy all of the following requirements on the closing date for submission of applications and on the day of filling the vacant post:
•be employed in one of the EU agencies in function group and grade AD9 or AD10;
•have at least two years completed service within your current agency;
•have successfully completed the probationary period provided for in Art. 14 of the CEOS in the relevant function group.

Applications must be submitted on-line through the following link:

On-line application form and text of the vacancy notice

Deadline: 15 March 2016 at 15:00 Greek time

http://www.cedefop.europa.eu/el/about-cedefop/recruitment/vacancies