Νέο σχέδιο για την ανεργία τον Απρίλιο

Το Σχέδιο «Έργο Επιδότησης των Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας (ΙΓΕΕ) για την Προώθηση της Απασχόλησης» , θα προκηρύξει εντός Απριλίου το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα Ιδιωτικά Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας. Το Έργο αυτό έχει ήδη εγκριθεί στις 21.3.16 από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι το συγκεκριμένο έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών από τα αδειούχα Ιδιωτικά Γραφεία Εξευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ), για την εξεύρεση εργασίας σε άνεργους μέσω της εφαρμογής του συστήματος «Δελτίο Τοποθέτησης Ανέργου».

Η επιδότηση που θα παρέχεται στα ενταγμένα στο Έργο Ιδιωτικά Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας ανέρχεται στα €500 κατά μέγιστο όριο για κάθε τοποθέτηση ανέργου σε εργασία.

Τα ΙΓΕΕ θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ώστε να εντάξουν σε εργασία σε πρώτο στάδιο τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Το Έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) για 1.000 τοποθετήσεις ανέργων και καλύπτει την περίοδο μέχρι και τρία χρόνια από την προκήρυξη του, εκτός εάν εξαντληθεί το ποσό του προϋπολογισμού, οπότε το Έργο θα λήξει με ανακοίνωση στον Τύπο.

Πηγή πληροφοριών: http://www.onlycy.com/articles/kyria-themata/topika/65304-neo-shedio-gia-tin-anergia-poios-tha-einai-o-misthos82db5a853b171dbc4aff56919eb88a6f_L