Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2016 για Έργα Λογοτεχνικής Μετάφρασης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 8 Μαρτίου 2016 δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2016 για Έργα Λογοτεχνικής Μετάφρασης στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014-2020).

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 27/04/2016 – 12:00 (CET/CEST, ώρα Βρυξελλών).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-literary-translation-projects-2016_en