Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη: το μεγαλύτερο πρόγραμμα κινητικότητας της ΕΕ παρέχει νέες ευκαιρίες για τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα

Στις 10 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες, η Επιτροπή εγκαινιάζει το πρόγραμμα «Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη», το νέο μόνιμο πρόγραμμα κινητικότητας για καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, και απευθύνει μια πρώτη πρόσκληση για ατομική κινητικότητα. Με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 21 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» για περίοδο τριών ετών (2022-2025), «Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη» καθίσταται το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας για καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα που απευθύνεται σε όλες τις χώρες και τους τομείς του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» που καλύπτονται από τη συνιστώσα «Πολιτισμός» του προγράμματος.

Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονται εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ενδιαφερόμενα μέρη και οργανώσεις του πολιτιστικού τομέα. Το πρόγραμμα «Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη» αντιμετωπίζει τις πιεστικές ανάγκες του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα για ευκαιρίες βιώσιμης κινητικότητας χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη προσοχή στους νεοεμφανιζόμενους καλλιτέχνες.

Η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε σχετικά: «Με το πρόγραμμα «Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη», η Επιτροπή ανοίγει τον δρόμο για το μέλλον του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, ενώ παράλληλα προσφέρει ενισχυμένες ευκαιρίες σε νεοεμφανιζόμενους καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα με στόχο να τους βοηθήσει να ενισχύσουν τις δεξιότητες και τους δεσμούς τους με Ευρωπαίους εταίρους. Αναγνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ανταλλαγές κινητικότητας διαμορφώνουν το παρόν μας και επηρεάζουν το μέλλον των αλληλένδετων κοινοτήτων μας. Γεφυρώνει την κινητικότητα με τη βιωσιμότητα και την ένταξη, όπως προωθείται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.»

Το πρόγραμμα «Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη», το οποίο υλοποιείται από το Ινστιτούτο Goethe για λογαριασμό της Επιτροπής, περιλαμβάνει δύο δράσεις: ατομική κινητικότητα και φιλοξενία. Μέσω υποτροφιών κινητικότητας, θα προσφέρει την ευκαιρία σε περίπου 7 000 μεμονωμένους καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα να μεταβούν στο εξωτερικό, εντός και εκτός της ΕΕ, για επαγγελματική εξέλιξη ή διεθνείς συνεργασίες, για να φιλοξενήσουν ή να φιλοξενηθούν από καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα. Η δράση για τις φιλοξενίες θα ξεκινήσει στις αρχές του 2023.

Η πρώτη πρόσκληση για ατομική κινητικότητα απευθύνεται σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα που εργάζονται στους ακόλουθους τομείς: αρχιτεκτονική, πολιτιστική κληρονομιά, σχέδιο, σχέδιο μόδας, λογοτεχνική μετάφραση, μουσική, εικαστικές τέχνες και τέχνες του θεάματος από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», και ταξιδεύουν σε άλλη χώρα του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», για διάρκεια από 7 έως 60 ημέρες για μεμονωμένους καλλιτέχνες και από 7 έως 21 ημέρες για ομάδες (2 έως 5 άτομα).

Ιστορικό

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή από τις 10 Οκτωβρίου 2022 έως τις 31 Μαΐου 2023. Η δράση για την ατομική κινητικότητα θα λειτουργεί με βάση τις κυλιόμενες προσκλήσεις που θα είναι ανοικτές κάθε χρόνο από το φθινόπωρο έως την άνοιξη με μηνιαίες αξιολογήσεις.

Η επιχορήγηση κινητικότητας του προγράμματος «Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη» περιλαμβάνει: συνήθη έξοδα ταξιδίου (350 ευρώ για ταξίδι μετ’ επιστροφής για αποστάσεις έως και 5 000 km και 700 ευρώ για ταξίδι μετ’ επιστροφής για αποστάσεις άνω των 5 001 km) και 75 ευρώ ημερησίως ως συνεισφορά στα έξοδα διαμονής και στέγασης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις οριζόντιες προτεραιότητες του προγράμματος, όπως η ένταξη και η βιωσιμότητα, προβλέπονται διάφορες συμπληρωματικές ενισχύσεις:

  • Πράσινη συμπληρωματική ενίσχυση: επιπλέον 350 ευρώ για να ενθαρρυνθούν οι καλλιτέχνες και οι επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα να μην χρησιμοποιήσουν αεροπλάνο για τις μετακινήσεις τους.
  • Στήριξη των καλλιτεχνών και των πολιτιστικών φορέων με ειδικές ανάγκες που συνδέονται με την αναπηρία.
  • Στήριξη για υποψηφίους που προέρχονται από εξόχως απόκεντρες χώρες και εδάφη και εξόχως απόκεντρες περιοχές ή ταξιδεύουν προς τους εν λόγω προορισμούς.
  • Οικογενειακό συμπλήρωμα για καλλιτέχνες που έχουν παιδί ηλικίας κάτω των 10 ετών.
  • Συμπληρωματική χρηματοδότηση για την απόκτηση θεώρησης.

Επίσης, οι Ουκρανοί καλλιτέχνες, οι οποίοι ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, θα μπορούσαν κατ’ εξαίρεση να υποβάλουν απευθείας αίτηση για εικονική κινητικότητα. Στην περίπτωση αυτή, θα λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση ύψους 35 ευρώ.