Οι ταξιδιώτες της ΕΕ μπορούν να συνεχίσουν να επωφελούνται από τη δωρεάν περιαγωγή

Ο νέος κανονισμός θα παρατείνει έως το 2032 το υφιστάμενο σύστημα σύμφωνα με το οποίο οι πολίτες δεν μπορούν να επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη για κλήσεις που πραγματοποιούνται ή δεδομένα που χρησιμοποιούνται ενώ ταξιδεύουν εντός της ΕΕ και θα επιφέρει επίσης νέα πλεονεκτήματα.

Οι πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν κλήσεις, να στέλνουν μηνύματα και να χρησιμοποιούν κινητά δεδομένα ενώ ταξιδεύουν εντός της ΕΕ χωρίς επιπλέον κόστος και με την ίδια ποιότητα που βιώνουν στη χώρα προέλευσής τους· θα έχουν βελτιωμένη πρόσβαση σε επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται στην Ευρώπη· θα δικαιούνται, δε, να λάβουν σαφή πληροφόρηση όταν μια υπηρεσία που χρησιμοποιούν κατά την περιαγωγή μπορεί να έχει ως συνέπεια ακούσια πρόσθετη χρέωση. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2022.

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε σχετικά: «Ενώ περνάμε τις διακοπές μας στην Ελλάδα, την Αυστρία ή τη Βουλγαρία. Ενώ επισκεπτόμαστε πελάτες ή προμηθευτές μας στην Ιταλία ή την Εσθονία… Το να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούμε για λογαριασμούς τηλεφώνου αποτελεί απτή συνιστώσα της εμπειρίας όλων των Ευρωπαίων από την ενιαία αγορά της ΕΕ. Σήμερα, όχι μόνο διασφαλίζουμε ότι η εμπειρία αυτή θα συνεχιστεί, αλλά την αναβαθμίζουμε: καλύτερη ποιότητα, καλύτερες υπηρεσίες, ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια.»

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_6665