Προκήρυξη δύο Θέσεων Ερευνητών Απασχόλησης Ορισμένου Χρόνου για τα προγράμματα DIVERSIFOOD και LIFE+ORGANIKO

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει την προκήρυξη δύο θέσεων Ερευνητών Απασχόλησης Ορισμένου Χρόνου για τα προγράμματα DIVERSIFOOD και LIFE+ORGANIKO διάρκειας 24 και 19 μηνών αντίστοιχα, στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ή να αποσταλούν µέσω Ταχυδροµείου µε συστηµένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 12/08/2016 στην διεύθυνση Αµφιπόλεως 6, Τ.Κ 2025, Στρόβολος, Λευκωσία.

http://news.ari.gov.cy/content/PROKIRIKSI_ARI_MO_180716.pdf

http://news.ari.gov.cy/news_events/n_career_a.html