Προκήρυξη Μελισσοκομικού Προγράμματος 2014-2016 για το έτος 2016

Προκήρυξη Μελισσοκομικού Προγράμματος 2014-2016 για το έτος 2016
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων :
Δράση Α1α, Β1, Β2, Γ1 και Δ :
Από 12 Φεβρουαρίου 2016 μέχρι 4 Μαρτίου 2016 (ενιαία αίτηση που αφορά μελισσοκόμους)
Δράση Α1β, Α1γ, Α2,Γ2 και Ε:
Από 12 Φεβρουαρίου 2016 μέχρι 31 Αυγούστου 2016 (ενιαία αίτηση που αφορά Κρατικές υπηρεσίες και φορείς μελισσοκόμων)

http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/DF9E3BD19110099FC2257CB7002B28D7?OpenDocument