ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ»

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από εκπαιδευτικούς με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο, για την απόσπαση μιας/ενός δασκάλας/ου (Δημοτική Εκπαίδευση) στο ελληνόφωνο τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Σχολείου «Βρυξέλλες ΙΙΙ». Η απόσπαση θαείναι διάρκειας ενός σχολικού έτους (από 19 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι 31 Αυγούστου 2017), με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και για εννιά χρόνια.

Η απόσπαση θα γίνει με πράξη της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και αφού πρώτα γίνει πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση της/του εκπαιδευτικού που θα επιλεγεί για τις συνθήκες εργασίας και τις εκπαιδευτικές ή άλλες απαιτήσεις της θέσης καθώς και επεξήγηση των οικονομικών όρων.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προσωπικό που αποσπάται στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Regulations for Members of the Seconded Staff of the European Schools), απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι αναγνωρισμένο στην Κύπρο Πτυχίο Δασκάλου ή ισότιμο Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος, σύμφωνα με τα Σχέδια Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη θέση Δασκάλου, καθώς και άριστη γνώση της ελληνικής και μίας ακόμη κοινοτικής γλώσσας.

Επιπρόσθετα, επιθυμητή είναι η καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας η οποία είναι και η επίσημη γλώσσα του Ευρωπαϊκού Σχολείου «Βρυξέλλες ΙΙΙ». Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να υποβάλουν ιδιόχειρη αίτηση με επισυναπτόμενο σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], μέχρι και την Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου 2016 στις 12:00 το μεσημέρι.

Η περίοδος υπηρεσίας των εκπαιδευτικών στο πιο πάνω σχολείο, θα θεωρείται υπηρεσία στη θέση που κατέχουν.

Επισυνάπτονται οι σχετικοί κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προσωπικό που αποσπάται στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Regulations for Members of the Seconded Staff of
the European Schools).

http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp4478