Υποτροφίες που θα προσφερθούν από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας για διεκδίκηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017, ως ακολούθως:
(α) Για φοίτηση σε Αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / Πανεπιστήμια του εξωτερικού (μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ)
(β) Για φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (μεταπτυχιακές σπουδές),
(γ) Για φοίτηση στα Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου που εξασφάλισαν «Άδεια Λειτουργίας» (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Πανεπιστήμιο Frederick), ή στα εγκεκριμένα, από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου που λειτουργούν υπό το καθεστώς της «Αρχικής Άδειας Λειτουργίας» (Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus),
(δ) Οι σπουδές για τις οποίες προσφέρονται οι υποτροφίες για μεταπτυχιακά προγράμματα είναι σχετικές σε θέματα Υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένων:
· Μηχανική Πετρελαίων / Υδρογονανθράκων
· Γεωλογία Πετρελαίων
· Γεωφυσική Πετρελαίων
· Χρηματοοικονομικά Υδρογονανθράκων
· Λογιστικά Υδρογονανθράκων
· Νομικά Υδρογονανθράκων
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/AF39B8185A941078C225801B002E4DD6?OpenDocumentimages (3)