Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το πιλοτικό Πρόγραμμα «European SME Innovation Associate»

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ανακοίνωσε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με θέμα «European SME Innovation Associate» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 30η Ιουνίου 2016.

Στόχος της εν λόγω Πρόσκλησης είναι η αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην πρόσβαση σε δεξιότητες, καινούρια γνώση και ικανότητα διαχείρισης της καινοτομίας.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος 90 ΜμΕ (συμπεριλαμβανομένων και των νεοσύστατων επιχειρήσεων) θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ ούτως ώστε να προχωρήσουν με την πρόσληψη εξιδεικευμένου έμπειρου ερευνητή για ένα έτος, με στόχο την ανάπτυξη μιας νέας καινοτόμου ιδέας και την μετατροπής της ιδέας σε έργο καινοτομίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη Πρόσκληση υπάρχουν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/easme/en/news/horizon-2020-sme-innovation-associate-funding-phd-recruitment-smes

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ, κα Νέδη Καφφά (τηλ:22205039, e-mail: [email protected]).