«ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

To EUROPE DIRECT Larnaca και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σας προσκαλούν σε ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση αναφορικά με το «ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Το σχέδιο στοχεύει στη στήριξη νέων αλλά και υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, εξαιρουμένων, όπως και σε προηγούμενα σχέδια, προϊόντων αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, οίνου και ξυδιού. Το ποσό, πάντως, που θα χρησιμοποιηθεί για εφαρμογή του νέου σχεδίου, και συγκεκριμένα τα 25 εκατ. ευρώ, καταδεικνύει τη σημασία που δίδεται στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2004 έως σήμερα για τον ίδιο σκοπό δόθηκαν 46 εκατ. ευρώ και επωφελήθηκαν 433 επιχειρήσεις. Στόχος, πάντως, είναι τα πέντε εκατ. ευρώ του νέου σχεδίου να διατεθούν σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα 20 εκατ. ευρώ σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η ανοικτή ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση, θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 από τις 10:30 μέχρι τη 11:30 π.μ. και θα μεταδίδεται ζωντανά από το
www.facebook.com/eudirectlarnaca και το https://www.facebook.com/larnakamunicipality.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το EUROPE DIRECT Larnaca στο τηλέφωνο: 24 620 993